Realizacija Geografski informacioni sistema u Gradu Bijeljina

15.02.2020

 

Izrada geografskog informacionog sistema (GIS) Grada Bijeljina

https://gis.gradbijeljina.org

 

Aktuelni Projekti

IT - Računarsko programiranje

Novosti